CENÍK Půjčovny lodí na Malé skále

Aktuální ceny

Výlety po řece jizeře - doporučené trasy

1/2 dne Malá Skála - Dolánky

kánoe 2 sedačky     470,- Kč

kánoe 3 sedačky    530,- Kč

raft max. 6 osob   1100,- Kč

kajak                         450,- Kč

paddleboard           350,- kč

Jeden den Malá Skála – Příšovice

kánoe 2 sedačky   730,- Kč

kánoe 3 sedačky   790,- Kč

raft max. 6 osob 1600,- Kč

kajak                         630,- Kč

paddleboard           600,- kč

Dva dny Malá Skála – Mnichovo Hradiště

kánoe 2 sedačky  1000,- Kč

kánoe 3 sedačky  1120,- Kč

raft max 6 osob   2500,- Kč

kajak                       1000,- Kč

paddleboard         1000,- kč

Jeden den Spálov – Malá Skála - Dolánky

kánoe 2 sedačky    730,- Kč

kánoe 3 sedačky    790,- Kč

raft max 6 osob    1600,- Kč

kajak                         630,- Kč

paddleboard           600,- kč

Dva dny Spálov – Příšovice

kánoe 2 sedačky   1000,- Kč

kánoe 3 sedačky   1120,- Kč

raft max 6 osob     2500,- Kč

kajak                        1000,- Kč

  paddleboard           1000,- kč   

Tři dny Spálov - Mnichovo Hradiště

kánoe 2 sedačky   1500,- Kč

kánoe 3 sedačky   1680,- Kč

raft max 6 osob     3750,- Kč

kajak                         1500,- Kč

paddleboard           1500,- kč

 Cena zahrnuje: 1x kánoe vydra nebo samba, 2x pádlo, 2x vesta, 2x barel, dětská pádla, nebo raft s veškerým vybavením. Pro bližší informace nám zavolejte

 

Koloběžky

Koloběžka (z Dolánek na Malou Skálu, nebo obráceně) 195,- Kč
Dětská přídavná sedačka na koloběžku   50,- Kč
Portážní vozík na kánoi 100,- Kč

DOPRAVA LODÍ V ÚSEKU PODSPÁLOV - SVIJANY JE ZDARMA

Doprava lodí z

 Březiny........................... 400,- Kč

 Mnichova Hradiště..........600,- Kč

 Mladé Boleslavi...............800,- Kč

 

Ceník pro školy, sportovní oddíly a neziskové organizace

Tato cena platí pouze v pracovní dny při minimálním počtu 12 osob a nevstahuje se na měsíce červenec a srpen.

Kánoe / raft - cena za jednu osobu

Malá Skála - Zrcadlová koza 170,- Kč
Malá Skála - Dolánky 170,- Kč
Celodenní plavba

220,- kč

Pedagogický doprovod max. 2 osoby zdarma

 
Koloběžka z Dolánek na Malou Skálu, nebo obráceně (max. 1,5 hod.)                                                                        170,- Kč

 

Upozornění pro vodáky

Jizera protéká chráněnou krajinnou oblastí Český Ráj, proto se prosím chovejte tiše a ohleduplnně, nevyhazujte odpadky a jiné předměty do vody, neznečišťujte břehy a neplašte živočichy žijící v řece a kolem ní, netrhejte vodní rosliny a neodnášejte kameny z řeky !!! Děkujeme.

  RYBÁŘI VODÁKŮM

Vážení vodáci. Za chvíli nasednete do lodí nebo raftů a poplujete po řece Jizeře, obklopeni přírodními krásami relativně nedotčené přírody po obou stranách. Při troše štěstí zahlédnete ledňáčka, konipasa, volavky nebo kachny. O čistotě Jizery, která je pstruhovým rybářským revírem na němž hospodaří ČRS MO Malá Skála, vypovídá velké množství ryb. Žijí Zde lososovité ryby, zejména pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní, siven americký a ryby chráněné mihule potoční, střevle potoční a vranka obecná. Dále se zde vyskytují např. jelec tloušť, okoun říční. hrouzek obecný, úhoř říční, plotice obecná, mřenka mramorovaná. Na březích rostou vzácné rostliny. Převážná část toku se nachází ve III. zóně Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Průlom Jizery u Rakous s výměrou 1 255 ha je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000.  Žádáme Vás o dodržování následujících podmínek nutných k zachování života a krás zdejší přírody:

  • Při nastupování do lodi a vystupování z ní šlapejte co nejméně po dně řeky. Zejména v době tření výše uvedených ryb v měsících dubnu - červnu!
  • Po celou dobu plavby nevystupujte z lodí (rybáři v tomto revíru lovící mají zákaz brodění v řece v době tření ryb - od 1.1. do l5.6.)!
  • Neobracejte ani neposunujte kameny, které slouží jako úkryt zejména ohrožené a chráněné vrance obecné!
  • Řeku projíždějte v místech nejhlubšího koryta. Snažte se nejezdit po mělčinách, zbytečně nepřetahovat lodě přes mělčiny, pádly zbytečně nesahat do dna řeky a tím neničit místa, kde jsou ryby vytřené (neničit plůdek a jìkry vytřených ryb)!
  • Neničte jakékoliv vodní rostliny - prokysličují a čistí vodu, ryby se zde vytírají. Jedná se především o zelené vodní rostliny - lakušník splývavý (lidově řečený vodníkovy vlasy). Někteří vodáci je z neznalosti vytrhávají a při jízdě si je z legrace dávají na hlavu a baví se tím. Jedná se o hrubé ničení a poškozování dna řeky!
  • Při vystupování na břeh neničte rostliny, dejte pozor na ptačí hnízda!
  • Po celou dobu plavby dodržujte klid, zbytečně nekřičte, buďte tolerantní k rybářům a okolí! Pokud uvidíte rybáře lovícího v korytě, snažte se ho objet, nenajíždějte na něho lodí!
  • Nezraňujte vodní živočichy házením kamení!
  • Dodržujte zákaz lovu bez platných rybářských dokladů! Každý lovící ryby, musí mít platnou celosvazovou nebo severočeskou územní pstruhovou povolenku a platný rybářský lístek!
  • Odpadky dovezte až do cíle a odhoďte je do nádob k tomu určených! Snažte se k okolní přírodě chovat s vědomím, že chcete její krásy vidět i příště a uchovat je pro další generace!

Děkujeme.

Obecní úřad Malá Skála a Místní organizace Českého rybářského svazu Malá Skála